El vídeo del Papa. Maig 2024: Per la formació de religioses, religiosos i seminaristes