Cor_acord
El Cor Acord va ser fundat per Carles Vela i Aulesa l’any 2009, amb l’objectiu d’interpretar sobretot obres de la polifonia renaixentista hispànica i també repertori contemporani, simplement pel gust de cantar.

Va recollir el desig de cantar de persones que coneixia i configurà un cor de cambra —adequat a l’objectiu que perseguia—, que actualment està format per onze veus (quatre sopranos, quatre contralts, dos tenors i un baix), al qual s’hi ha afegit ocasionalment algun amic cantaire.

El cor, a més d’assajar repertori nou, fa un treball pacient de millora vocal dels cantaires a partir de la interpretació de partitures d’una certa dificultat.
El cor assaja cada quinze dies al Santuari de Santa Eulàlia de Vilapicina.

Periòdicament ofereix algun assaig obert als amics i un concert, a la capella del Santuari, cada mes de maig obert a tothom. A més d’aquests concerts, també ha participat en algun concert al que ha estat convidat.