PREGÀRIA CLIMENT MUR ORACIÓ PER LES VOCACIONS

Pare ple de bondat,
Tu ens crides a ser sants,
és a dir a "estimar com tu estimes".
i vas suscitar en el cor de Climent Mur
el desig ardent de seguir al teu Fill Jesús...
el desig ardent de seguir al teu Fill Jesús...

Som els seus amics i estem aquí reunits,
a créixer en l'amor
i en el servei alegre del teu Regne.
Dona’ns l'entusiasme i la força del teu Esperit.
Suscita en les nostres comunitats,
les nostres llars,
els nostres llocs de formació i treball,
intrèpids apòstols per al teu Regne.

Homes i dones plens de fe
que abracin la missió de Crist
per regar la terra de la teva Justícia, la teva Pau i el teu amor.
Pare ple de bondat,
Climent va oferir la seva vida
perquè altres poguessin seguir Jesús
en el ministeri ordenat...
Escolta la pregària de Climent
i la nostra.
AMÉN

Padre lleno de bondad,
Tú nos llamas a ser santos,
es decir, a “amar como tú amas”.
Nos llamas a cada uno por nuestro nombre
y suscitaste en el corazón de Clemente Mur
el deseo ardiente de seguir a tu Hijo
Jesús… Somos sus amigos y estamos aquí
reunidos.

Ayúdanos a crecer en el amor
y en el servicio alegre de tu Reino.
Danos el entusiasmo y la fuerza de tu Espíritu

Suscita en nuestras comunidades, nuestros
hogares,
nuestros lugares de formación y trabajo,
intrépidos apóstoles para tu Reino.
Hombres y mujeres llenos de fe que
abracen la misión de Cristo
para regar la tierra de tu Justicia, tu Paz y tu Amor.

Padre lleno de bondad,
Clemente ofreció su vida
para que otros pudieron seguir a Jesús en
el ministerio ordenado…
Escucha la oración de Clemente y
la nuestra.
AMÉN

CLIMENT MUR LINARES

Climent Mur va néixer a Santa Coloma de Gramenet el 10 de novembre de 1927, malalt de tuberculosi, anhelava el sacerdoci ministerial, però va morir abans de ser ordenat.

Uns dies abans de la seva mort (15 de juliol de 1970) va dir: Moro amb ganes de ser sacerdot... Si d'alguna cosa ha de servir la meva mort, l’ofereixo perquè els meus companys arribin a ser-ho...

En record seu s'organitzen pregàries per les vocacions cada dia quinze de mes. Confiem a Déu el nostre desig que hi hagi noves vocacions en el seguiment de Crist.

Sacerdoci ordenat i sacerdoci baptismal

Som conscients que Jesús va canviar radicalment la concepció del sacerdoci. Abans, la funció del sacerdot era fer d'intermediari entre el poble i Déu, mitjançant ritus i sacrificis. Per a Jesús, l'únic sacrifici possible és el do d'un mateix.

El primer a donar-se, és Déu. Ja no és el poble que ha de fer regals o sacrificis a Déu per obtenir el seu favor.

És Déu que es dona a la humanitat.

Seguint a Crist estem totes i tots cridats a donar-nos, a fer do de la nostra vida. Això és el que s'anomena el sacerdoci baptismal, sacerdoci de la Nova Aliança, que rebem en el baptisme. (Som ungits Rei, Profeta i Sacerdot). Dins del poble de Déu, hi ha algunes persones que són sagrament (signe) d'aquest donar-se: el sacerdoci ministerial o sacerdoci ordenat.
Clemente Mur (nacido el 10 de no- viembre de 1927), enfermo de tu- berculosis, anhelaba el sacerdocio ministerial, pero murió antes de ser ordenado.

Unos días antes de su muerte (15 de julio 1970) dijo: Muero con ganas de ser sacerdote… Si de algo ha de servir mi muerte, la ofrezco para que mis compañeros lleguen a serlo…

En su recuerdo se organizan plegarias por las vocaciones cada día 15 de mes. Confiamos a Dios nuestro deseo de que haya nuevas vocaciones al seguimiento de Cristo.

Sacerdocio ordenado y sacerdocio bautismal

Somos conscientes que Jesús cambió radicalmente la concepción del sacerdocio. Antes, la función del sacerdote era hacer de inter- mediario entre el pueblo y Dios, mediante ritos y sacrificios. Para Jesús, el único sacrificio posible es el don de uno mismo.

El primero en darse, es Dios. Ya no es el pueblo que tiene que hacer regalos o sacrificios a Dios para obtener su favor.

Es Dios que se da a la humanidad.

Siguiendo a Cristo estamos todas y todos llamados a darnos, a ha- cer don de nuestra vida. Eso es lo que se llama el sacerdocio bau- tismal, sacerdocio de la Nueva Alianza, que recibimos en el bautis- mo. (Somos ungidos Rey, Profeta y Sacerdote). Dentro del pueblo de Dios, hay algunas personas que son sacramento (signo) de este darse: el sacerdocio ministerial o sacerdocio ordenado