CATEQUESI

A la comunitat del Santuari som conscients de la importància de la catequesi i un grup de joves, durant dos cursos, preparen els infants per a la Primera Comunió. El contingut de les sessions s'elabora utilitzant materials inspirats amb la metodologia del Godly Play. L'horari és setmanal de 16:30 a 17:30 h.

A cada trimestre es realitza una eucaristia en una de les sessions de catequesi, amb la participació de les famílies. També es convida a participar en les eucaristies de la comunitat del Santuari els diumenges i festius a les 10:30h.

  

ESPLAI

Cada dissabte de 17 a 18:30 h un equip de joves prepara activitats d'educació en el lleure, tenint present els valors cristians, per a infants de sis a divuit anys. S'agrupen per edats.

Els nens i nenes que participen a la catequesi s'incorporen lliurement al seu grup després de cada sessió.

A l'estiu s'organitzen unes colònies amb monitors de la catequesi i l'esplai adreçades a tots els nens i nenes i joves.

Les festes més significatives de la comunitat, com Nadal, Santa Eulàlia i Pasqua se celebren fent sortides, i realitzant una trobada de cap de setmana amb la participació de tots els grups, on les famílies s’hi afegeixen el diumenge.

AGRANDE_2
Monitors-colonies_2
AGRANDE_2

CATEQUESI

A la comunitat del Santuari som conscients de la importància de la catequesi i un grup de joves, durant dos cursos, preparen els infants per a la Primera Comunió. El contingut de les sessions s'elabora utilitzant materials inspirats amb la metodologia del Godly Play. L'horari és setmanal de 16:30 a 17:30 h.

A cada trimestre es realitza una eucaristia en una de les sessions de catequesi, amb la participació de les famílies. També es convida a participar en les eucaristies de la comunitat del Santuari els diumenges i festius a les 10:30h.

  

Monitors-colonies_2

ESPLAI

Cada dissabte de 17 a 18:30 h un equip de joves prepara activitats d'educació en el lleure, tenint present els valors cristians, per a infants de sis a divuit anys. S'agrupen per edats.

Els nens i nenes que participen a la catequesi s'incorporen lliurement al seu grup després de cada sessió.

A l'estiu s'organitzen unes colònies amb monitors de la catequesi i l'esplai adreçades a tots els nens i nenes i joves.

Les festes més significatives de la comunitat, com Nadal, Santa Eulàlia i Pasqua se celebren fent sortides, i realitzant una trobada de cap de setmana amb la participació de tots els grups, on les famílies s’hi afegeixen el diumenge.