El vídeo del Papa. Febrer 2024: Pels malalts terminals