El vídeo del Papa. Setembre: Per les persones que viuen al marge