Sagrament de la unció dels malalts: Diumenge 22 de maig