Ofrena a Santa Eulàlia per part de la geganteta “Eulàlia de Can Basté”