“Santa Eulàlia de Barcelona, la ben parlada”, la nova exposició del Museu Diocesà de Barcelona