Missatge del Papa per a la 55a. Jornada Mundial de la Pau