Pregàries comunitàries mes d’octubre: Climent Mur i Taizé