El Museu Diocesà de Barcelona ofereix una exposició virtual sobre Santa Eulàlia